OM OSS
 
Vi startade vårt gemensam-ma konsthantverk år 1989 i byn Norje i västra Blekinge. Det första vi tillverkade var våra hästljusstakar vilka fortfarande är mycket efterfrågade. År 2008 färdigställde vi vår nya ateljé och verkstad.

Vår ambition är att skapa ett gediget konsthantverk med eget uttryck och står för formgivning och tillverkning själva. Vi hoppas våra alster blir till nytta och nöje under lång tid framöver.
Konsthantverk Lindqvist was established in 1989 and is located in the south of Sweden. The first items we produced were our horse candlesticks which are still very much appreciated. We design and manufacture all our products ourselves.
Our ambition is to create longlasting and durable handicrafts with their own expressions.
We hope our products will be put into use and bring pleasure for generations to come.
 STARTSIDA
 PRODUKTER
 BESTÄLLNING
 HITTA BUTIK
 OM OSS ▸
 AKTUELLT
 KONTAKTSTARTSIDA.htmlPRODUKTER.htmlBESTALLNING.htmlHITTA_BUTIK.htmlAKTUELLT.htmlKONTAKT.htmlshapeimage_11_link_0shapeimage_11_link_1shapeimage_11_link_2shapeimage_11_link_3shapeimage_11_link_4shapeimage_11_link_5shapeimage_11_link_6